Uddannelsesbeskrivelse

Lær at komme tæt på dig selv, og være ærlig overfor de ting der gemmer sig dybt i dig. Vi er alle udstyret med intuition, men ofte har vi glemt at bruge den. På denne uddannelse finder du langt ind i dig selv, og lærer om de forskellige filtre der bevirker at informationer kan være misvisende.
Efterhånden som du får opbygget tilliden og tiltroen til dig selv, vil du have tillid til Universet og den hjælp der findes der.

Dit ego kan være din tjener, men også din største modstander, og kun ved at være ærlig overfor dig selv, kan du nedbryde de barrierer, der er afgørende for hvilke budskaber du modtager.
Der er budskaber nok, det er bare et spørgsmål om, hvor mange der trænger gennem filteret hos dig.

Der er her lagt op til en uddannelse der løber over 6 weekender og et 3-dages intensivt forløb med individuelle processer, specielt tilrettelagt for dig.

Du skal starte med at finde tilliden til dig selv, og at åbne op til Universet kræver mere end man umiddelbart tror. Du skal være parat til at møde dig selv uden det normale panser vi omgiver os med. Det kan gøre ondt at få pillet roller og illusioner fra hinanden, men den nye bevidsthed er så meget mere givende.

Du får her en fantastisk mulighed for at se tingene fra et andet perspektiv og få brudt gamle tanke- og handlingsmønstre. Når illusionernes slør falder, ses den dagsorden, der styrer handlingsmønstrene. Vi evner alle at åbne op, og vi har hver vores speciale som vi får mulighed for at forstærke. Ingen måder eller evner er bedre end andre. Lær at afkode svaret så du kan bevæge dig frit i fuld tillid til dig selv.

Vi kender alle til Janteloven, og er opvokset med den og præget af den gennem hele vores opvækst. Det er derfor en tilpasning af identitet, og måske ikke den vi virkelig er, men et produkt af andres forventninger. 

I forbindelse med kanalisering er det vigtigt at tage ansvar for at have styr på ego og intentioner. Hvis ikke, kan budskabet være farvet af dine holdninger og den kollektive bevidstheds normer. Negative blokeringer fra dit ego omkring budskaberne mindskes i takt med din egen større tillid til dig selv, og din voksende tiltro til egne evner.

Da meditation er døren til dit indre univers, og til kontakten til dit højere selv. Du vil lære om meditationens mange muligheder og opleve at ting som vi er vant til at forestille os er uden for os selv, faktisk befinder sig på det indre plan. Alt findes i dit indre, både det gode og det onde – Yin og Yang – og forståelsen af dette skaber klarhed og balance i dit liv.

Du vil forstå at følelser ligger over tanker, så man kan ikke tænke sig til at være noget andet end det man er. Følelser vejer tungere og der skal bringes overensstemmelse mellem de to for at der er balance og den indre dør til det store kan åbnes.

Det er værdifuldt at gennemskue projektioner, både dem man sender og dem man modtager fra andre. Du vil lære at lade projektionerne gå forbi dig og lære at stå i din egen energi. Se hvad der er dit, og ikke andres.

Der er ikke krav om hjemmearbejde på uddannelsen, men det er altid en god idé at arbejde med de forskellige delelementer, da dine åndelige hjælpere er der i hele perioden og klar til at arbejde med dig. Hav dog respekt for, at fra du opnår bevidstheden om en ting, kan der gå længere tid før du har integreret resultatet af det du forstod, så det er en naturlig del at processen.

At forklare hvordan universet kommunikerer, er som at forklare hvordan vand smager. Det kan man ikke, det skal opleves. Det handler i bund og grund om at opfange energien og videregive den. Der er mange forskellige kanaler og når det er erkendt, vil det komme til at fremstå knivskarpt.

Der er mange afsendere af budskaber og energier, bl.a. guider, vejledere, andre bevidstheder, mestre, afdøde og mange andre. Det er derfor vigtigt at bruge skelneevnen for at være bevidst om hvilken energi der vil igennem og hvor den kommer fra. Du lærer at blive inspireret at intuitionskanalen, og få hjælp til at finde din egen retning mod dine egne evner.

Du vil få indgående kendskab til dine chakra’er og det endokrine kirtelsystem, som er med til at vise os vejen til de udfordringer vi eller andre kan have. Undervejs i forløbet kommer du også til at betragte din krop som et tempel, både fysisk og mentalt, og du vil mærke hvordan dine tanker kan påvirke din krop.

Der vil også være et større oprydningsarbejde i forbindelse med påvirkninger fra tidligere liv, og du for mulighed for at lave en transformering af din udviklingsvej helt tilbage til tidligere liv.

Skub dit ego til side og åbn op for mødet med din gatekeeper og dine nærmeste guider. Det kræver ydmyghed som et væsentligt parameter hvis du vil fortsætte din bevægelse fremad. Det er ikke målet i sig selv at nå frem til at kunne kanalisere energi. Den virkelige gevinst er at lære dybden af sig selv at kende. Du udvikler de facetter som vi på individuelt plan skal arbejde med, og du lærer at undgå at sammenligne og vurdere dig med dine medrejsende.

Vi er alle unikke og universet har kærlighed til alle.

Du er garanteret en transformation af måden du anskuer dig selv og verden på, og derved vil den måde verden oplever dig ændre sig. Du ser den dagsorden der styrer dine handlinger og mønstrene bliver synlige. Du kan nu opløse dem og løfte dig opad i din vibration.

Din rejse mod dit sande jeg er begyndt, og dine hjælpere på den anden side står klar til at tage dig med hele vejen mod større og større klarhed og bevidsthed.