Nauja, tidligere deltager fortæller om sin oplevelse:

“Mit valg af at deltage på processeminaret har været den bedste investering i mig selv. Jeg har dykket ned i mange spirituelle studier og kurser gennem årene, men der er ingen, der har kunnet hamle op med den enorme transformation, som jeg har gennemgået på processeminaret .

Da jeg besluttede mig for at deltage på seminaret, begyndte min læremestre allerede at sætte gang i processerne inden jeg startede på skolen. Det er således ikke kun et forløb, hvor der udelukkende bliver arbejdet i de weekender man er på skolen. Hjælpen fra den anden side er allerede gået i gang, når beslutningen om at deltage på seminaret er taget. Det er særdeles anbefalesværdigt, at være villig til at arbejde med sig selv mellem weekenderne, da man vil kunne få et kæmpe udbytte ud af det.

Jeg er Dennis dybt taknemmelig for at være så fantastisk en underviser og kanal. Han evner virkelig at være en åben kanal under hele forløbet. Det giver den bedst mulige måde at få spejlet de forskellige illusioner, som ens ego kan være pakket ind i. Der bliver virkeligt taget fat ved roden, og det er lige præcis dér, hvor den store transformation kommer til at ske.

Jeg har den dybeste respekt for – og taknemmelighed til – Merlin, Niham og de andre undervisere, for at ville stille sig til rådighed for os deltagere, og give os den sublime undervisning. Min livskvalitet, mine sanser og min intuition er skærpet gevaldigt under og, i særdeleshed, efter skoleforløbet. Jeg har en stærk fornemmelse af, at være under mine læremestres vinger resten af livet, hvis jeg er villig til at arbejde og rykke mig selv.”

Malene, tidligere deltager fortæller om sin oplevelse:

“Jeg deltog ud fra en intention om, at rejsen med min indre proces, og et ønske om at kende mig selv på et dybt plan, var målet for mig. At jeg så også kom til at bringe energi igennem, det var helt fantastisk at det også lykkedes. Hvis du arbejder med din udvikling gennem hele forløbet, vil de sider af dig selv, som kræver ændring blive synlige i alle dine livssituationer. Det kræver mod at kigge på de ting som vi allesammen har – ego og skyggesider, tanker og handlemønstre, som vi har brug for at bearbejde undervejs.

Mit syn på mig selv har ændret sig væsentligt under forløbet. For det første er jeg blevet en mere autentisk udgave af mig selv. Samtidig er min intuition væsentligt styrket, og jeg er blevet utroligt meget mere bevidst om, hvilke tanker jeg har, og hvad de afføder af manifestationer. Det gælder både i mit arbejde og privatliv.

Det her processeminar er kun begyndelsen af en lang rejse, og denne proces fortsætter resten af mit liv.. Rejsen vil jeg fortsætte ved til stadighed at arbejde med mig selv og tune ind samt benytte mig af den skærpede intuition jeg har fået. Hvor det bringer mig hen, er jeg selv rigtigt spændt på.

Jeg kan helt klart anbefale det her processeminar til andre. Det har været en fantastsik rejse ind i mig selv, at opleve nogle dybder og skyggesider, egoer, som har været så udbytterige at få belyst, og få mulighed for at ændre på.

Jeg er på et dybt plan taknemlig for den kærlighed og tålmodighed som gives – både af Dennis, ved at stille sig til rådighed som undervisende kanal, og af Mestrene fra den anden side, som de til stadighed hjælper mig fremad med.”

Thomas, tidligere deltager fortæller om sin oplevelse:

“Vi har alle, uden undtagelse, hjælpere til rådighed på den anden side af sløret. Men du skal selv åbne døren op, for dine hjælpere respekterer din frie vilje til kun at træde til, hvis du selv tillader det. For mig har det været starten på en livsforandrende proces, som kommer til at fortsætte hele livet – og bagefter dette.

Det træk, som førte mig til processeminaret, har gjort mig til “livselev” på vejen frem mod min egen sandhed og mit virkelige selv. Jeg har fået en indre stemme, som jeg bruger til at styrke min tillid og kærlighed til mig selv, og alt hvad der er omkring mig. Visheden om, at jeg aldrig mere er alene, og den kærlighed jeg modtager fra den anden side, har gjort det muligt for mig at fjerne al frygt. Jeg ser kontinuerligt alting klarere og klarere, i takt med at bevidstheden udvides.

Jeg vil sige, at det har været en hård opgave, at erkende sine illusioner og til tider meget smertefuldt på det indre plan. Men gevinsten ved at holde ud, se tingene i øjnene, og foretage og integrere ændringerne, er SÅ meget mere værd. Jeg ville gøre det igen og igen – hvis jeg stod i en situation, hvor jeg kunne vælge til eller fra igen. Min store tak til Dennis, og anerkendelse af hans evne og vilje til at stille sig til rådighed for os andre.”